Historia powstania Polskiego Towarzystwa Techniki Sensorowej

W końcu 1991 r., z inicjatywy profesorów Ryszarda Jachowicza i Władysława Torbicza utworzony został 27 osobowy zespół, który w lutym 1992 r. opracował raport o stanie rozwoju i zastosowaniach czujników w Polsce. Raport ten został przekazany Komitetowi Badań Naukowych. Tematyka czujnikowa uzyskała wsparcie różnych gremiów KBN. Wspomniany zespół był grupą inicjatywną powołania Polskiego Towarzystwa Techniki Sensorowej. Formalne powstanie Towarzystwa nastąpiło podczas Konferencji “Czujniki Optoelektroniczne i Elektrotechniczne (COE’92) w dniu 27.05.1992 r. w Zegrzu, na jego Zebraniu Założycielskim. Dnia 5.11.1992 r. PTTS został zarejestrowany w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie pod numerem Rst 1953. Pierwszym prezesem Towarzystwa został prof. dr inż. Edward Stolarski, który pełnił tę funkcję przez cztery kolejne dwuletnie kadencje aż do śmierci w dniu 18.03.1999 r. Należy podkreślić wielkie zaangażowanie Prezesa Stolarskiego w początkowej fazie działalności PTTS i kierowaniu Zarządem przez prawie 7 lat. Kolejnymi prezesami byli:

 • prof. dr hab. inż. Władysław Torbicz w latach 1999-2004,
 • prof. dr hab. Tadeusz Pisarkiewicz w latach 2004-2012,
 • prof. dr hab. inż. Ryszard Jachowicz w latach 2012-2016,
 • prof. dr hab. inż. Jan Dziuban w latach 2016-2018 (Zarząd Główny w kadencji 2016-2018).

Do najważniejszych celów Towarzystwa  w tym czasie należało rozwijanie i propagowanie wiedzy z zakresu techniki sensorowej poprzez:

 • inicjowanie i prowadzenie badań,
 • rozwijanie współpracy między nauką i przemysłem,
 • organizowanie i uczestniczenie w seminariach oraz konferencjach naukowych,
 • współpracę z krajowymi i zagranicznymi towarzystwami naukowymi,
 • wspieranie inicjatyw wydawania książek i czasopism z zakresu techniki czujnikowej,
 • redakcję biuletynu PTTS.

Biuletyn PTTS był 4 stronicową wkładką pt. “Technika sensorowa” pojawiającą się w miesięczniku “Elektronika” od 1993 r. Zamieszczano w nim artykuły naukowo-techniczne, informacje o nowościach z zakresu tematyki sensorowej oraz informacje o Towarzystwie. Biuletyn był przez wiele lat sponsorowany przez Komitet Badań Naukowych.

Do tradycji wprowadzonej przez pierwszego Prezesa, prof. Stolarskiego, należało organizowanie otwartych zebrań Zarządu Głównego PTTS w różnych ośrodkach naukowo-badawczych. W zebraniach tych uczestniczyli przedstawiciele gospodarzy. Zebraniom towarzyszyły seminaria naukowe, na których członkowie Zarządu i gospodarze wygłaszali referaty na wybrane tematy dot. czujników.

Przez wielu lat PTTS wpierało wydawanie książek poświęconych tematyce sensorowej. Ukazały się:

Wydanie tych książek było dotowane przez KBN.

PTTS było współorganizatorem następujących międzynarodowych Konferencji Naukowych:

 • 26th European Conference on Solid State Transduces EUROSENSORS XXVI - Kraków 9-12 września 2012 r. Przewodniczący - prof. Jan Dziuban. Główny organizator Politechnika Wrocławska.
 • 11th European Conference on Solid-State Transducers EUROSENSORS XI  - Warszawa 21-24 września 1997 r. Przewodniczący - prof. Ryszard Jachowicz. Główny organizator Politechnika Warszawska.
 • 12th International Vacuum Microelectronics Conference, IVMC Darmstadt – Wrocław 6-9 lipca 1999 r. – Współprzewodniczący - prof. Jan Dziuban.

 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com